Utin Cendramidi dalam Pendirian Kerajaan Pontianak Melalui Politik Keluarga

Patmawati Patmawati, Fitri Sukmawati

Abstract


Utin Cendramidi adalah anak Opu Daeng Manambung raja Mempawah yang menikah dengan Syarif Abdurrahman al-Qadri anak Habib Husein al-Qadri mufti kerajaan Mempawah. Perkawinan Utin Cendramidi dengan Syarif Abdurrahman al-Qadri mempertemukan dua kekuatan yakni politik dan agama. Tulisan ini bersifat kajian tokoh sehingga dalam pembahasannya mengandalkan referensi yang membahas kerajaan Mempawah, Pontianak dan Kerajaan Matan Tanjungpura. Hasil kajian memperlihatkan bahwa politik keluarga sangat berperan dalam pendirian kerajaan Pontianak, karena pertama, Panembahan Adi Jaya penguasa Mempawah yang menyarankan iparnya Syarif Abdurrahman al-Qadri mencari pemukiman baru disertai anggota rombongan dari kalangan Bugis. Kedua, sewaktu Pontianak akan mendapatkan serangan dari raja-raja hulu maka Panembahan Adi Jaya yang menyatakan keberatan terhadap keinginan mereka sehingga Pontianak tetap aman. Ketiga, Raja Haji cucu Opu Daeng Parani yang melantik Syarif Abdurrahman al-Qadri sebagai Sultan penguasa Pontianak.

Keywords


Utin Cendramidi; Kerajaan Pontianak; Politik Keluarga

Full Text:

PDF

References


Abd. Rachman Abror, 2009, Pantun Melayu Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara, Yogyakarta: LKis.

Aju, 2017, Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan Dari Era Kolonial Belanda-Tahun 2013, Pontianak: Derwati Press.

Andi Ima Kesuma, 2004, Migrasi & Orang Bugis, Yogyakarta: Ombak.

Anhar Gonggong, 2004, “Merantau dan Menetap: Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” dalam Andi Ima Kesuma, Migrasi & Orang Bugis, Yogyakarta: Ombak.

Ansar Rahman dkk., 2000, Syarif Abdurrahman Alkadri Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak, Pontianak: Romeo Grafika.

H. A. Rahman Rahim, 1992, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Hasanuddin dkk., 2000, Pontianak 1771-1900 Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi, Pontianak: Romeo Grafika.

J.T. Willer, 2015, Kronik mampawah (dan Pontianak), Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni, 2005, Tapak-tapak Waktu Sejarah, Kebudayaan, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan, Makassar: ININNAWA.

L.C.D. Van Dijk, 2016< Hubungan-hubungan VOC Dengan Sukadana, Sambas dan Landak 1600-1660, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Leonard Y. Andaya, 2004, Warisan Arung Palaka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, Makassar, ININNAWA.

Luqman Abdul Jabbar dkk., 2013, Sejrah Kerajaan Kubu, Pontianak: STAIN Pontianak Press.

Muhammmad Syamsu, 1999, Ulama Pembawa Islam dan Sekitarnya, Jakarta: Lentera.

Patmawati, 2014, “Migrasi Orang Bugis Kalimantan Barat Abad XX-XXI (Analisis Kritis Sejarah Soaial dan Kultur), Disertasi, UIN Makassar.

------------- dan Fitri Kusumayanti, 2015, “Laut dan Kekuasaan” dalam Procedin SIGIM UNU Kalimantan Barat.

------------- dan Besse Wahida, 2018, Konsep Ketauhidan Dalam Naskah kuno Lontara Attorioloang ri Wajo, Pontianak: IAIN Press.

Sidi Gazalba, 1966, Pengantar Sedjarah Sebagai Ilmu, Djakarta: Bharatara.

Syafaruddin Usman MHD, 2016, Kota Pontianak Doeloe-Kini-Mendatang, Pontianak: Mitra Bangun Kota.

Virginia Matheson hooker, 1991, Tuhfat Al-Nafis Sejarah Melayu Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Wajidi Sayadi, 2015, “Studi Naskah Mukhtashar al-Mannan ‘Ala Al-Aqidah Ar-Rahman (Konsep Pemikiran Kalam Syekh Guru Haji Ismail Mundu” dalam Proceeding International Conference On Nusantara Manuscripts, Pontianak: IAIN Press.

Yufiza, 1993, Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-rajanya, Pontianak: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.

Zulkifli Abdillah,2010, Kepingan-kepingan Sejarah Umat Islam, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
DOI: https://doi.org/10.24260/raheema.v5i1.1097

Article Metrics

Abstract view : 197 times
PDF - 860 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Site Stats Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.