SEJARAH DAKWAH PADA MASA ABU BAKAR

Patmawati dan Fitri Sukmawati

Abstract


Berdakwah bukan hanya saja bagaimana menyampaikan suatu pesan kepada orang lain yang akan dirubah perilaku ataupun keyakinannya, namun berdakwah memerlukan kemampuan yang dapat menjadikan orang yang disampaikan pesan dapat menerapkan dalam kehidupannya. Salah satu pemimpin yang dapat diteladani dalam berdakwah adalah Abu Bakar, pemimpin yang demokratis. Kekuasaan tertinggi negara pada saat Abu Bakar memang berada di tangan khalifah, dan waktu itu seorang khalifah adalah juga seorang raja yang sangat kuat, tapi Abu Bakar berjalan hilir-mudik tanpa pengawal atau pun teman yang menggambarkan pemimpin yang sederhana dan bersahaja. Ia makan makanan yang jelek dan memakai pakaian yang lusuh. Masyarakat dapat menghubunginya setiap waktu di siang hari, dan menanyakan segala tindakannya secara terbuka kepada Abu Bakar sebagai pemimpin.

Full Text:

PDF

References


A. Syalabi, 2003, Sejarah dan Kebudayaan Islam I, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.

Badri Yatim, 2004, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. Mahmud Junus, 1977, Tarjamah Al-Qur’an al-Karim, Bandung: AlMa’arif.

HMH. Al Hamid al Husaini, 1976, Riwayat Sitti Fatimah Azzahrah, Jakarta.

Imam Bukhari, Fathul Bari, Jus X.

Ira Lapidus, 1999, Sejarah Sosial Umat Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Izzuddin Baliq, 1985, Minhaajush Shaalihin, Semarang: Daarul Ihya Indonesia.

Jamil Ahmad, 2000, Seratus Muslim Terkemuka, Jakarta: Pustaka Firdaus.

M. Saribi Afn, 1984, Hamka Berkisah Tentang Nabi Muhammad Saw, Jakarta:

Pustaka Panjima.

Martin Lings (Abu Bakr Siraj al-Din), 2012, Muhammad Kisah Hidup Nabi

Berdasarkan Sumber Klasik, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Muhammad Husain Haekal, 2009, Abu Bakar as-Siddiq, Jakarta: Litera AntarNusa.

Philiph K. Hitti, 2002, History Of The Arabs, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Siradjuddin Abbas, 1982, 40 Masalah Agama, Jilid II, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
DOI: https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i1.84

DOI (PDF): https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i1.84.g78

Article Metrics

Abstract view : 4996 times
PDF - 30890 times

Article Metrics

Abstract view : 4996 times
PDF - 30890 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Al-Hikmah

License URL: http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah

Creative Commons License
Al-Hikmah by http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.