PERILAKU MUNAFIK INDIKATOR GANGGUAN JIWA

Agust Handini

Abstract


Orang-orang munafik pada dasarnya adalah mereka yang ingkar kepada Allah, dan Rasul-Nya, kendatipun secara lahir mereka memakai baju mukmin. Abu Bakar Jabir Al-Jaziri berpendapat bahwa orang-orang munafik itu adalah mereka yang menampakkan keimanan terhadap orang-orang mukmin dengan ucapan-ucapan mereka, akan tetapi menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka dan juga mengingkari syara’ serta kufur untuk kepentingan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.
Dalam pandangan Murtadha Muthahari, kemunafikkan dimaknai sebagai sikap bermuka dua dan menampakkan diri secara berbeda dari keadaan yang seseungguhnya. Kendati merupakan sifat yang licik, kemunafikkan menunjukkan evolusi manusia. Artinya manakala manusia jauh lebuh berkembang daripada binatang biasanya tidak memiliki sifat seperti itu.
Tanda orang munafik ada tiga :
• Apabila ia berbicara berdusta,
• Apabila ia berjani ia ingkar, dan
Apabila dia dipercayai ia berkhianat. Ciri yang paling mendasar adalah kebimbangannya antara keimanan dan kekafiran serta ketakmampuannya membuat sikap yang tegas dan jelas berkaitan dengan keyakinan tauhid. Hal itu karena ia adalah pribadi yang kurang percaya diri. Mereka tidak dapat membuat keputusan yang tegas dan jelas untuk bergabung dengan kaum mukminin atau dengan kaum musyrikin.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, A,A. 2006, 50 Tanda Orang Munafik. Jakarta : Cendikia

Haikal, Ahmad, Ma. 2004, Bahaya Sifat Munafik, Jakrta : Al-Mawardi Prima

Mutjaba, Sayyid. 1990, Psikologi Islam. Bandung : Pustaka Hidayah.

Najati, U, M. 2005, Psikologi Dalam Al-Quran, Bandung : Pustaka Setia

Wahbah, Prof, Dr, Ensiklopedia Al-Quran. Jakarta : Gema Insani

Tafsir Al-Quran Online
DOI: https://doi.org/10.24260/at-turats.v8i2.117

Article Metrics

Abstract view : 2954 times
PDF - 9806 times

Article Metrics

Abstract view : 2954 times
PDF - 9806 times

Refbacks

Copyright (c) 2015 At-TuratsLisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Jl. Letjend. Soeprapto No. 19
Pontianak-Kalimantan Barat
Indonesia